Lm. Antôn Nguyễn Chúc Sinh

Lm. Antôn Nguyễn Chúc Sinh

Phó xứ Cát Lại – thường trực Tràng Duệ

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 3/12/2021

Đ/c: Nhà thờ Tràng Duệ – Tràng An – Bình Lục – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top