Lm. Antôn Nguyễn Chúc Sinh

Lm. Antôn Nguyễn Chúc Sinh

Phó xứ Động Linh

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 03/12/2021

Đ/c: Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top