Lm. An-tôn Nguyễn Chúc Sinh

Lm. An-tôn Nguyễn Chúc Sinh

Phó xứ Cát Lại, thường trực Tràng Duệ

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 03/12/2021

Đ/c: Nhà thờ Tràng Duệ, Tràng An, Bình Lục, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top