Giáo xứ Ninh Mật

GIÁO XỨ NINH MẬT

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Ninh Mật – Yên Bằng – Ý Yên – Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 18/11/2021

Quan thầy: Thánh Mátthêu (21/9)

Nhà thờ xây dựng năm 1939

Số giáo dân: 1225 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Vicentê Phạm Văn Thắng

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Đông Biểu

+ Giáo họ Rinh Tần

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top