Lm. Antôn Phạm Văn Giảng

Lm. Antôn Phạm Văn Giảng

giang pham van anton

 Chính xứ Đại LạiTiên Hào

Sinh năm: 1976

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đ/c:  nhà thờ Đại Lại – Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top