Lm. An-tôn Phạm Văn Giảng

Lm. An-tôn Phạm Văn Giảng

Chính xứ Đại Lại, Kiêm nhiệm Tiên Hào

Sinh năm: 1976

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đ/c: Nhà thờ Đại Lại – Đại Thắng – Vụ Bản – Nam Định

giang pham van anton
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top