Lm. Gioan Nguyễn Trọng Viên

vien nguyen trong gioan

Lm. Gioan Nguyễn Trọng Viên

Sinh năm: 1971

Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đ/c: 

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top