Lm. Gioan Nguyễn Trọng Viên

Lm. Gioan Nguyễn Trọng Viên

Phó xứ Thạch Bích – Thường trực Thanh Lãm

Sinh năm: 1971

Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đ/c: Nhà thờ Thanh Lãm – Hà Đông – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top