Lm. Gio-an Nguyễn Văn Hân

Chính xứ Phú Mỹ

Sinh năm: 1975

Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đ/c: Nhà thờ Phú Mỹ, Thị trấn Phú Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội

Scroll to Top