Giáo xứ Phù Tải

gx phu taiNhà thờ giáo xứ Phù Tải

GIÁO XỨ PHÙ TẢI

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: An Đổ, Bình Lục, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 

Linh mục quản xứ: Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Lam

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ

Thiếu nhi Giáo xứ Phù Tải Vui Trại Hè 2020: Thiếu Nhi Nên Thánh

Tân giáo xứ Phù Tải: Niềm vui tạ ơn ngày thiết lập giáo xứ

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top