Giáo xứ Phù Tải

gx phu taiNhà thờ giáo xứ Phù Tải

GIÁO XỨ PHÙ TẢI

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: An Đổ, Bình Lục, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 

Linh mục chính xứ: Giuse Phạm Công Nguyên

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Lam

* Bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ

Thiếu nhi Giáo xứ Phù Tải Vui Trại Hè 2020: Thiếu Nhi Nên Thánh

Tân giáo xứ Phù Tải: Niềm vui tạ ơn ngày thiết lập giáo xứ

Khai mạc tuần Đại Phúc tại giáo họ Phù Tải, Tổng Giáo phận Hà Nội

Giáo họ Phù Tài – Giáo xứ Tiêu Thượng mừng lễ quan thầy Giuse Thợ

Giáo họ Phù Tải – Tiêu Thượng mừng lễ thánh quan thầy Giuse và khai mạc Tháng Hoa

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top