Lm. Giu-se Bùi Văn Cường

Chính xứ: Trình Xuyên

Sinh năm: 1975

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Giáo xứ Trình Xuyên, Xóm 9, Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định

Scroll to Top