Giáo xứ Đồng Phú

GIÁO XỨ ĐỒNG PHÚ

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Xóm 2, Đồng Phú, Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 2.271 nhân danh

Linh mục chính xứ: Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Chiến

Linh mục phó xứ thường trực: Phê-rô Phạm Văn Hùng

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Chi Long

+ Giáo họ Mão Cầu

+ Giáo họ Phúc Hải

Nhà thờ Giáo xứ Đồng Phú

ach vb 001.40

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo xứ

 Giáo xứ Đồng Phú: 65 em thiếu nhi Xưng Tội và Rước Lễ lần đầu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top