Giáo xứ Đồng Phú

GIÁO XỨ ĐỒNG PHÚgx dong phuNhà thờ giáo xứ Đồng Phú

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Xóm 2-  Đồng Phú – Nguyên Lý – Lý Nhân – Hà Nam

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 2148 nhân danh

Linh mục phó xứ thường trực: Phêrô Phạm Văn Hùng

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Chi Long

+ Giáo họ Mão Cầu

+ Giáo họ Phúc Hải

ach vb 001.40

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong giáo xứ

 Giáo xứ Đồng Phú: 65 em thiếu nhi Xưng Tội và Rước Lễ lần đầu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top