Lm. Giuse Chu Mạnh Linh

Lm. Giuse Chu Mạnh Linh

Phó xứ Đồng Bào

Sinh năm: 1987

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 3/12/2022

Đ/c: Nhà thờ Đồng Bào – Tiên Ngoại – Duy Tiên – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top