Lm. Giuse Đặng Văn Khoa

Lm. Giuse Đặng Văn Khoa

Phó xứ Lảnh Trì

Sinh năm: 1986

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 03/12/2021

Đ/c: Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top