Lm. Giu-se Đặng Văn Khoa

Lm. Giu-se Đặng Văn Khoa

Phó xứ Mỹ Thượng – Thường trực An Hòa

Sinh năm: 1986

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 3/12/2021

Đ/c: Nhà thờ An Hòa – Tốt Động – Chương Mỹ – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top