Lm. Giu-se Đặng Văn Khoa

Lm. Giu-se Đặng Văn Khoa

Phó xứ Mỹ Thượng, thường trực An Hòa

Sinh năm: 1986

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 03/12/2021

Đ/c: Nhà thờ An Hòa, Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top