Giáo xứ Trung Lương

GIÁO XỨ TRUNG LƯƠNG

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Trung Lương, Bình Lục, Hà Nam

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 2487 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Brunô Nguyễn Văn San

Linh mục phó xứ thường trực: Giuse Trần Mạnh Hiệp

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Cửa Giang

+ Giáo họ Khê Câu

+ Giáo họ Lương Cầu

+ Giáo họ Mai Động

+ Giáo họ Sùng Văn

+ Giáo họ Thượng Đồng

Giáo xứ Trung Lương

gx trung luong

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Giáo xứ Trung Lương chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Giáo xứ Bói Kênh và Trung Lương đón cha tân giám quản

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top