Lm. Giuse Đỗ Văn Kiên

Lm. Giuse Đỗ Văn Kiên 

Giúp cha Phaolô Nguyễn Văn Đoàn, chính xứ Động Linh

kien do van giuse

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 23/10/2018

Đ/c: Nhà thờ Động Linh – Duy Minh – Duy Tiên – Hà Nam.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top