Lm. Giu-se Đỗ Văn Kiên

Lm. Giu-se Đỗ Văn Kiên 

Giúp xứ Thụy Ứng

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 23/10/2018

Đ/c: Nhà thờ Thụy Ứng, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top