Giáo xứ Tử Thanh

GIÁO XỨ TỬ THANHgx tu thanhNhà thờ giáo xứ Tử Thanh

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: An Nội, Bình Lục, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 54 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Nguyễn Cường Khang

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Viễn Lai

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top