Giáo xứ Tử Thanh

GIÁO XỨ TỬ THANH

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: An Nội, Bình Lục, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 54 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Vương Văn Đệ

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Viễn Lai

gx tu thanh
Nhà thờ giáo xứ Tử Thanh
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top