Giáo xứ Ngọc Lũ

GIÁO XỨ NGỌC LŨgx ngoc luNhà thờ giáo xứ Ngọc Lũ

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 480 nhân danh

Linh mục quản xứ: Giuse Nguyễn Cường Khang

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Hưng Công

+ Giáo họ Tân Tùng

+ Giáo họ Vân Áp

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top