Lm. Giu-se Nguyễn Đức Long

Lm. Giu-se Nguyễn Đức Long

Chính xứ Lảnh Trì

Sinh năm: 1972

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ Lảnh Trì, Mộc Nam, Duy Tiên, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top