Lm. Giu-se Nguyễn Đức Long

Lm. Giu-se Nguyễn Đức Long

Chính xứ Lảnh Trì

Sinh năm: 1972

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ Lảnh Trì – Mộc Nam – Duy Tiên – Hà Nam

long nguyen duc giuse
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top