Lm. Giuse Nguyễn Văn Chung

Lm. Giuse Nguyễn Văn Chung

Phó xứ Bái Xuyên

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 3/12/2022

Đ/c: Nhà thờ Bái Xuyên – Minh Tân – Phú Xuyên – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top