Lm. Giu-se Nguyễn Văn Chung

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Chung

Phó xứ Bái Xuyên

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 03/12/2022

Đ/c: Nhà thờ Bái Xuyên, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top