Giáo xứ Chuôn Trung

GIÁO XỨ CHUÔN TRUNG

Thuộc Giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Thôn Trang, Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội

Thành lập: 21/11/2020

Quan thầy: Lu-ca Vũ Bá Loan (05/06)

Số giáo dân toàn xứ: 1.124 nhân danh

Nhà thờ xây dựng năm:

Tước hiệu nhà thờ:

Linh mục quản nhiệm: Giu-se Trần Ngọc Long 

Nhà thờ Giáo xứ Chuôn Trung
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top