Giáo xứ Chuôn Trung

GIÁO XỨ CHUÔN TRUNG

Thuộc giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội

Thành lập: 21/11/2020

Quan thầy: Luca Vũ Bá Loan

Số giáo dân toàn xứ: 1012 nhân danh

Nhà thờ xây dựng năm:

Tước hiệu nhà thờ:

Linh mục quản nhiệm: Lm. Giuse Trần Ngọc Long 

Các Bài viết liên quan giáo xứ Chuôn Trung

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top