Lm. Giuse Nguyễn Văn Hải

hai nguyen van giuse

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hải

Giám quản Đàn Giản (Kẻ Rùa)

Sinh năm: 1981

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2015

Đ/c: Thanh Trung – Thanh Oai – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top