Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hải

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hải

Chính xứ Giang Xá

Sinh năm: 1981

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 8/9/2015

Đ/c: Nhà thờ Giang Xá – Trạm Trôi – Hoài Đức – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top