Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hải

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hải

Chính xứ Giang Xá

Sinh năm: 1981

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2015

Đ/c: Nhà thờ Giang Xá, Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top