Lm. Giuse Phạm Quang Đăng

Lm. Giuse Phạm Quang Đăng

Phó xứ Lại Xá, thường trực Lan Mát

Sinh năm: 1984

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 3/12/2020

Đ/c: Nhà thờ Lan Mát – Kiện Khê – Thanh Liêm – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top