Lm. Giuse Phạm Quang Đăng

Lm. Giuse Phạm Quang Đăng

Phó xứ Nghĩa Ải

Sinh năm: 1984

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 3/12/2020

Đ/c: Nhà thờ Nghĩa Ải, Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top