Lm. Giu-se Phạm Quang Đăng

Lm. Giu-se Phạm Quang Đăng

Chính xứ Yên Mỹ

Sinh năm: 1984

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 03/12/2020

Đ/c: Nhà thờ Yên Mỹ, Chuyên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top