Giáo xứ Yên Mỹ

GIÁO XỨ YÊN MỸ

Thuộc Giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Yên Mỹ – Chuyên Ngoại – Duy Tiên – Hà Nam

Thành lập:

Quan thầy: Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê (03/12)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1.958 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Phạm Quang Đăng

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Quan Phố

+ Giáo họ Từ Đài

+ Giáo họ Yên Mỹ

Nhà thờ Giáo xứ Yên Mỹ

* Bài viết liên quan sinh hoạt Giáo xứ

Giáo xứ Yên Mỹ: Hân hoan mừng Chúa Giáng sinh 2020

Giáo xứ Yên Mỹ: Khánh thành nhà giáo lý và Thánh lễ tạ ơn

Giáo xứ Yên Mỹ: Xứ đoàn Đaminh Savio hân hoan ngày lễ thăng cấp và cầu nguyện cho năm học mới

Ra mắt xứ đoàn Đaminh Saviô giáo xứ Yên Mỹ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top