Lm. Phao-lô Dương Văn Tuấn

Lm. Phao-lô Dương Văn Tuấn

Phó xứ Hoàng Nguyên

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 11/10/2023

Đ/c: Giáo xứ Hoàng Nguyên, Tri Thủy, Phú Xuyên, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top