Giáo xứ Dưỡng Thọ

gx duong tho

GIÁO XỨ DƯỠNG THỌgx duong thoNhà thờ giáo xứ Dưỡng Thọ

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Tiên Phong – Duy Tiên – Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 599 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Trần Khắc Hạnh

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Trung Tín

+ Giáo họ An Mông

+ Giáo họ Lê Xá

+ Giáo họ Thọ Cầu

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ

Thánh giá ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội đã tới Miền Giáo xứ Bút Đông và giáo xứ Dưỡng Thọ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top