Giáo xứ Dưỡng Thọ

gx duong tho

GIÁO XỨ DƯỠNG THỌgx duong thoNhà thờ giáo xứ Dưỡng Thọ

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Tiên Phong – Duy Tiên – Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 599 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Mai Xuân Lâm

Linh mục phó xứ thường trực: Phêrô Lê Anh Cường

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ An Mông

+ Giáo họ Lê Xá

+ Giáo họ Thọ Cầu

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt giáo xứ

Thánh giá ĐHGT Giáo Tỉnh Hà Nội đã tới Miền Giáo xứ Bút Đông và giáo xứ Dưỡng Thọ

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top