Lm. Phao-lô Nguyễn Ngọc Thật

Lm. Phao-lô Nguyễn Ngọc Thật

Phó xứ Nghĩa Ải

Sinh năm: 1987

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 11/10/2023

Đ/c: Giáo xứ Nghĩa Ải, Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top