Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Hải

Phó xứ Tiêu Thượng, thường trực Phù Tải

Sinh năm: 1982

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 03/12/2021

Đ/c: Nhà thờ Phù Tải, An Đổ, Bình Lục, Hà Nam

Scroll to Top