Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hải

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hải

Phó xứ Hoàng Nguyên

Sinh năm: 1982

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 3/12/2021

Đ/c: Nhà thờ Hoàng Nguyên – Tri Thuỷ – Phú Xuyên – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top