Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Hải

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Hải

Phó xứ Tiêu Thượng – Thường trực Phù Tải

Sinh năm: 1982

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 3/12/2021

Đ/c: Nhà thờ Phù Tải – An Đổ – Bình Lục – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top