Giáo xứ Phú Thứ

GIÁO XỨ PHÚ THỨ

Thuộc giáo hạt Nam Định

Địa chỉ: Phú Thứ, Tam Thanh, Vụ Bản, Nam Định

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: được đón nhận Tin Mừng khoảng năm 1825,nhà thờ xây dựng năm 1897, đại tu năm 2001

Quan thầy: Đức Mẹ dâng mình (21/11)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 713 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giuse Tạ Ngọc Nghiệp

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Quảng Cư

+ Giáo họ Thụy Nội

Cộng đoàn La Xuyên

+ Cộng đoàn Thị Trấn Gôi

Nhà thờ giáo xứ Phú Thứ

gx phu thu

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo xứ

Giáo xứ Phú Thứ: Chùm ảnh ngày chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top