Lm. Vincent Nguyễn Đăng Xuyên

xuyen nguyen dang vicente

Lm. Vincent Nguyễn Đăng Xuyên

Nghỉ hưu

Sinh năm: 1941

Lễ quan thầy: 05/04

Thụ phong linh mục: 26/06/1977

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top