Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su Giáo xứ Văn Quán

Vào lúc 10h00, Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, ngày 26/05/2024, tại nhà thờ Giáo xứ Văn Quán đã long trọng diễn ra Thánh lễ ra mắt Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su.

Nghi thức ra mắt do Cha Giu-se Đào Trọng Thành, Tuyên úy Liên đoàn Đa-minh Sa-vi-ô Tổng Giáo phận Hà Nội chủ sự. Hiệp dâng Thánh lễ còn có sự hiện diện của Cha Giu-se Trần Đức Hội, Tuyên úy Xứ đoàn, quý cha Tuyên úy Hiệp đoàn, quý Thầy, quý Sơ Trợ úy, Dự trưởng, Trợ tá, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, quý Phụ huynh và toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiệp thông tham dự.

Ngày lễ ra mắt Xứ đoàn Tê-rê-sa đánh dấu thành quả sau một thời gian dài tìm hiểu, học hỏi về Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể, được trau dồi kiến thức về Kinh Thánh và Bí tích Thánh Thể là trung tâm của đời sống thiếu nhi.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Tuyên úy Liên đoàn Giu-se đã chủ sự nghi thức tuyên hứa cho các em Dự trưởng và ra mắt đoàn TNTT diễn ra trong bầu không khí long trọng, trang nghiêm và sốt sắng. Qua việc làm phép khăn và trao khăn, các em đoàn sinh được nhắc nhở về vai trò và bổn phận là một thiếu nhi của Chúa Giê-se Thánh Thể.

Kế đó, cộng đoàn cùng với các em sốt sắng cử hành Thánh lễ do cha Tuyên úy liên đoàn Giu-se chủ sự. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha phó An-tôn Lê Văn Quyết, Tuyên úy Hiệp đoàn, đã nhấn mạnh đến sự hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ngài mời gọi mỗi bạn thiếu nhi cố gắng sống hiệp thông với Chúa Giê-su Thánh Thể qua việc cầu nguyện, rước lễ, hy sinh và làm tông đồ. Đó cũng chính là khẩu hiệu mà mỗi thiếu nhi kiên tâm tuân giữ hàng ngày.

Xứ đoàn Tê-rê-sa Hài đồng Giê-su Giáo xứ Văn Quán có tổng số 139 đoàn sinh, chia làm 5 ngành với: 37 em ngành Chiên con, 28 em Ấu nhi, 41 em Thiếu nhi, 24 em Nghĩa sĩ và 9 em trong ngành Hiệp sĩ. Xứ đoàn Tê-rê-sa Hài đồng Giê-su được hướng dẫn và huấn luyện bởi 16 Dự trưởng, cùng với sự cộng tác của quý Sơ Trợ úy và nhất là sự đồng hành của Cha Tuyên úy Giu-se.

Sau phép lành cuối lễ, cha Tuyên úy liên đoàn chủ sự nghi thức tuyên hứa và trao bổ nhiệm thư cho Ban Điều hành Xứ đoàn.

Ước mong ngày lễ ra mắt là nguồn động lực thúc đẩy các em ngày thêm chăm ngoan và sống tốt theo kim chỉ nam của Thiếu nhi Thánh Thể.

BTT Gx. Văn Quán

Lên đầu trang