Thánh lễ Tuyên hứa cho Dự trưởng và Trợ tá tại Giáo xứ Canh Hoạch

Thứ Tư, ngày 18/10/2023, tại Giáo xứ Canh Hoạch, 33 Dự trưởng và Trợ tá được Tuyên hứa trong Thánh lễ do Cha xứ Gio-an Nguyễn Huy Thịnh chủ sự.

Vào lúc 17h30, cộng đoàn Giáo xứ hiệp thông sốt sắng trong giờ Chầu Thánh Thể. Kế đó, vào lúc 18h30, Cha xứ Gio-an Nguyễn Huy Thịnh đã cử hành Thánh lễ với sự tham dự của quý thầy, quý sơ, các Dự trưởng, Trợ tá và toàn thể cộng đoàn.

Sau bài giảng, Cha xứ Gio-an chủ sự nghi thức tuyên hứa, làm phép và trao khăn cho các Dự trưởng và Trợ tá. Các Dự trưởng tham gia phong trào Thiếu nhi Thánh Thể với ước nguyện thăng tiến thiếu nhi “đem thiếu nhi đến với Chúa và đem Chúa đến với thiếu nhi” qua việc nói lên quyết tâm sống theo Chúa Giê-su Thánh Thể hiền lành và khiêm nhường; đồng thời, nỗ lực thánh hóa bản thân mỗi ngày, vâng phục bề trên và quảng đại cộng tác với mọi thành phần dân Chúa trong công việc tông đồ; cùng với đó, cố gắng rèn luyện và không ngừng trau dồi bản thân để phục vụ hữu hiệu hơn.

Nguyện chúc các Dự trưởng và Trợ tá luôn trung tín, nhiệt thành, hăng hái phục vụ Chúa và các em thiếu nhi. Xin Chúa chúc lành và luôn gìn giữ các bạn trong sứ vụ mới mà Chúa trao phó.

BTT Gx. Canh Hoạch

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top