Giáo xứ Canh Hoạch (Kẻ Vác)

GIÁO XỨ CANH HOẠCH (VÁC) 

Thuộc Giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Canh Hoạch, Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Sinh nhật thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta (24/6)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 1.817 nhân danh

Linh mục chính xứ: Gio-an Nguyễn Huy Thịnh

Linh mục phó xứ:

Giáo họ trực thuộc:

Giáo họ Tiên Lữ

+ Giáo họ Áng Phao

+ Giáo họ Mọc Xá

+ Giáo họ Thị Nguyên

Nhà thờ Giáo xứ Canh Hoạch

gx canh hoach

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Giới trẻ Giáo xứ Canh Hoạch: Mừng kính thánh Anphongsô quan thầy năm 2019 – “Này con đây, xin hãy sai con”

Giới trẻ giáo xứ Canh Hoạch mừng lễ thánh Anphongsô 2018

Giáo xứ Phương Trung và Canh Hoạch hành hương Năm Thánh

Giáo xứ Canh Hoạch: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức

Giới trẻ giáo xứ Canh Hoạch và Phương Trung mừng lễ quan thầy Alphongsô

Giáo xứ Canh Hoạch: Hội thi giáo lý kỳ I năm 2014

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top