Thày sống và anh em cũng sống – Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu

Chúa nhật 6 Phục sinh A – Ga 14,15-21

Trước khi Đức Giêsu rời bỏ trần gian, đi về cùng Chúa Cha, Người đã nói với các môn đệ rằng: “Thày sẽ không bỏ anh em mồ côi. Thày đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thày. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thày, vì Thày sống và anh em cũng sẽ được sống…” Đức Giêsu thực hiện đúng như lời Người đã hứa với các môn đệ.

Trước hết nơi chính bản thân Người. Người đã sống lại từ cõi chết và đã hiện ra với các môn đệ, củng cố niềm tin cho các ông, sai các ông đi làm chứng về những điều mắt thấy tai nghe, chứ Người không hiện ra cho thế gian. Thế gian không còn gặp thấy Người, nhưng các môn đệ vẫn còn gặp thấy Người, vì Người đã phục sinh, hiện đang ngự bên hữu Thiên Chúa để luôn chuyển cầu cho các ông và cho những ai nhờ nghe lời các ông rao giảng mà tin vào Người.

Sau là đến lượt các tông đồ và tầng tầng lớp lớp các môn đệ trong suốt dòng lịch sử của Hội thánh. Các ngài là những vị thánh… trong đó có các thánh Tử đạo Việt Nam. Các ngài đã được thừa hưởng lời hứa của Đức Giêsu tử nạn và phục sinh. Đức Giêsu hằng sống để chuyển cầu cho chúng ta thế nào, thì các thánh hiện đang sống bên Thiên Chúa cùng với Đức Giêsu, các ngài cũng chuyển cầu cho chúng ta như vậy.

Nếu các thánh là những người đã chết, thì các ngài chẳng có thể giúp ích được gì cho chúng ta. Nhưng vì các ngài vẫn đang sống trong sự sống viên mãn của Thiên Chúa cùng với Đức Giêsu, nên các ngài mới chuyển cầu cho chúng ta một cách hữu hiệu trước toà Chúa. Chạy đến với các ngài, cầu xin các ngài, chúng ta đều nhận được sự trợ giúp của các ngài trước tòa Chúa, chẳng có một ai phải trở về tay không.

Để được sống cùng với Đức Giêsu trong sự sống viên mãn và trường cửu của Thiên Chúa, các Tông đồ và tầng tầng lớp lớp những vị thánh luôn phải là những người yêu mến và tuân giữ các điều răn của Chúa trên hết mọi sự. Dù gông cùm tù tội, cấm cách bắt bớ hoặc mất mạng sống mình đi nữa, các ngài vẫn luôn mến Chúa yêu người, thà chết chẳng thà chối Chúa bỏ Đạo. Nói như thánh Phêrô, thì các ngài là những người luôn tôn thờ Đức Giêsu Kitô trong lòng, sẵn sàng chịu đau khổ vì Chúa và trả lời một cách hiền hoà, kính trọng cho những ai chất vấn về niềm hy vọng của các ngài.

Là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta đã, đang và sẽ được ở bên Chúa và sống với Chúa cả ở đời này và đời sau khi chúng ta luôn yêu mến và tuân giữ lời Chúa, nhất là giới răn mến Chúa và yêu người. Nghĩa là trọn cả cuộc đời “hãy luôn tôn thờ Đức Giêsu Kitô trong lòng chúng ta và sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của chúng ta. Nhưng phải trả lời cách hiền hoà và kính trọng… khiến những kẻ phỉ báng chúng ta vì chúng ta ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý Thiên Chúa, còn hơn là chịu khổ vì làm điều ác” (x. 1Pr 3,15-17).

Lạy Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót chúng con và ban ơn cứu độ chúng con, để chúng con ‘được sống và sống dồi dào trong Chúa’. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu

Tham khảo thêm

SUY NIỆM NGÀY LỄ

Scroll to Top