Thiếu nhi Hàng Bột khai mạc Tuần Thánh

Chúa nhật, ngày 24/3/2024, thiếu nhi Giáo xứ Hàng Bột tham dự nghi thức đi đàng Thánh Giá và Thánh lễ lá khai mạc Tuần Thánh.

Thánh lễ do Cha xứ Giu-se Ma-ri-a Vũ Thanh Cảnh chủ sự vào lúc 8h00. Trước Thánh lễ, Cha xứ cử hành nghi thức làm phép lá và rước lá.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha xứ chia sẻ cho các em thiếu nhi và quý cộng đoàn về hai bức tranh đối lập của dân thành Giê-ru-sa-lem. Mới đầu tuần, họ hết lời chúc tụng, tôn vinh Chúa là vua, vậy mà chỉ vài ngày sau đó cũng chính họ lại là người kêu la đòi đóng đinh Ngài vào thập giá. Hành trình đức tin của người tín hữu cũng vậy, có lúc xác tín vững vàng theo Chúa, nhưng cũng không ít lần bội nghĩa, bất trung. Từ đó, Cha mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là các em thiếu nhi luôn vững lòng tin tưởng và bước đi cùng Chúa trong mọi biến cố cuộc đời.

Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn cùng các em thiếu nhi sốt sắng tham dự nghi thức đi đàng Thánh Giá. Ở mỗi chặng thương khó, các em được mời gọi kết hợp thập giá nhỏ bé hằng ngày của mình với những đau khổ của Chúa. Bên cạnh đó, các em cũng dâng lên Chúa cả những thập giá của ông bà, cha mẹ, người thân yêu, xin Chúa luôn đồng hành, ban ơn nâng đỡ và ủi an để mọi người can đảm tiếp tục vác thập giá đời mình bước đi theo Chúa trong niềm tin yêu và hy vọng.

Sau chặng đàng Thánh giá thứ mười bốn, các em thiếu nhi đã gắn lên thập giá những việc đạo đức và bác ái trong mùa Chay, chính những hy sinh này là bông hoa nở trên thập giá, để khi Đức Giê-su được nâng lên, các ước mơ, hy vọng của các em cũng được dâng lên về Cha trên trời.

BTT Gx. Hàng Bột

Scroll to Top