Giáo xứ Hàng Bột

gx hang bot

Thuộc Giáo hạt Chính Tòa

Địa chỉ: 162A Tôn Đức Thắng, Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội

Giờ lễ:

+ Ngày thường: 5h30 và 18h30 (riêng tối thứ Hai không có lễ)

+ Thứ Bảy: 05h30 và 18h30

+ Chúa Nhật: 6h00, 08h00 (Thiếu nhi), 17h00 và 19h00

Được xây dựng: Năm 1920

Nhà thờ chính phiên: Ngày 1 tháng 11 năm 1953

Nhà thờ chính xứ: Ngày 22 tháng 5 năm 1962

Được trùng tu từ tháng 12 năm 1993 đến tháng 10 năm 1995

Được cung hiến: Ngày 10 tháng 10 năm 1995, thời Đức Hồng y Phao-lô Giu-se Phạm Đình Tụng – Tổng Giám mục Hà Nội, Cha Alphongsô Vũ Ngọc Thiên – Quản xứ Hàng Bột

Quan thầy: Thánh Gio-an Vi-a-nê (04/08)

Số giáo dân toàn xứ: 1.100 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Ma-ri-a Vũ Thanh Cảnh

Scroll to Top