Ngày 09/04/2023, Ban Thư Ký Công nghị đã đệ trình Đức Tổng Giám mục Giu-se bản báo cáo dày 16 trang tổng kết Công nghị, kèm theo đó là Văn kiện hậu Công nghị Tổng Giáo phận Hà Nội.

Sau khi đón nhận Văn kiện Công nghị TGP như tiếng nói tham vấn chính thức của mọi thành phần Dân Chúa của TGP Hà Nội, Đức TGM Giu-se đã soạn và ban hành Văn kiện hậu Công nghị với tên gọi “CANH TÂN ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN THEO TINH THẦN CÔNG NGHỊ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI” vào chính ngày lễ Đức Ma-ri-a hồn xác lên trời, ngày 15/8/2023.

Bàn Tròn Công Nghị

Lên đầu trang