Trò chơi ô chữ – Chúa Nhật II Phục sinh – Năm B

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa Nhật Phục Sinh

1. Simon Phêrô

2. Ngày thứ nhất

3. Xuống ngục tổ tông

4. Chạy

5. Sáng sớm

6. Băng vải

7. Maria Madalena

8. Kinh thánh

Từ khóa: PHỤC SINH

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ kỳ này!

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top