Trò chơi ô chữ – Chúa nhật II thường niên – Năm C

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm C

1. Đấng Kitô

2. Gioan Tiền Hô

3. Da-ca-ri-a

4. Ê-li-sa-bet

5. Sám hối

6. Thánh Thần

7. Ngôi Ba Thiên Chúa

8. Nước

9. Trời mở ra

10. Tin

11. Cầu nguyện

Từ khóa: KHIÊM NHƯỜNG

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ kỳ này!

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top