Trò chơi ô chữ – Chúa nhật III Phục sinh – Năm B

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa Nhật II Phục sinh – Năm B

1. Người Do Thái

2. Bình an

3. Tay và cạnh sườn

4. Thổi hơi

5. Quyền tha tội

6. Cứng lòng

7. Xỏ ngón tay

8. Đóng đinh

9. Đấng Kitô

Từ khóa: THƯƠNG XÓT

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này!

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top