Trò chơi ô chữ – Chúa nhật III Phục sinh – Năm B

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa Nhật II Phục sinh – Năm B

1. Người Do Thái

2. Bình an

3. Tay và cạnh sườn

4. Thổi hơi

5. Quyền tha tội

6. Cứng lòng

7. Xỏ ngón tay

8. Đóng đinh

9. Đấng Kitô

Từ khóa: THƯƠNG XÓT

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này!

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top