Trò chơi ô chữ – Chúa nhật XVI thường niên 2022 – Năm C

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật XV thường niên – Năm C

1. Thông luật

2. Giê-ri-khô

3. Đánh nhừ tử

4. Người Samari

5. Chạnh lòng thương

6. Hai quan tiền

7. Yêu mến

Từ khóa: TRÁI TIM

Mời các bạn thử sức với ô chữ kỳ này!

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top