Trò chơi ô chữ – Chúa nhật XVII thường niên – Năm C

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật XVI thường niên 2022 – Năm C

1. Làng Bêtania

2. Lo lắng

3. Các môn đệ

4. Ngồi bên chân Chúa

5. Không để ý

6. Giúp đỡ

7. Phần tốt nhất

8. Em gái

Từ khóa: LẮNG NGHE

Mời các bạn thử sức với ô chữ kỳ này!

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top