Trò chơi ô chữ – Chúa nhật XXV thường niên – Năm B

Đáp án ô chữ tuần trước: Chúa Nhật XXIV Thường niên – Năm B

1. Môn đệ                               

2. Xê-da-rê phi-líp-phê                                  

3. Điều kiện               

4. Mác-cô

5. Thập giá                            

6. Tin mừng                                                     

7. Xatan                    

8. Ba ngày   

9. Thương khó                      

10. Đấng Kitô                                    

11. Phêrô                          

12. Chính mình

13.  Ê-li-a                               

14. Trách                                              

15. Ngôn sứ

Từ khóa: NIỀM TIN NƠI PHÊRÔ

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này!

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top