Trò chơi ô chữ – Chúa nhật XXVI thường niên – Năm B

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa nhật XXV thường niên – Năm B

1. Lần hai                   

2. Sợ                           

3. Ai lớn nhất             

4. Caphanaum             

5. Têrêsa

6. Dọc đường             

7. Người đời               

8. Sống lại                  

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top