Trò chơi ô chữ – Lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời

Đáp án ô chữ kỳ trước: Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm B

1. Bánh từ trời

2. Giáo huấn

3. Sống lại

4. Sách các ngôn sứ

5. Phản đối

6. Hằng hữu

7. Tin

8. Mọi người

9. Mô-sê

10. Từ trời xuống

11. Ban tặng

12. Con ông Giuse

Từ khóa: BÁNH HẰNG SỐNG

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này!

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top