Trò chơi ô chữ – Lễ Mình Máu Chúa Kitô

Đáp án ô chữ kỳ trước: Lễ Chúa Ba Ngôi

1. Môn đệ          

2. Mười một                    

3.  Trung tâm           

4. Cứu chuộc          

5. Tận thế

6. Chúa Cha               

7. Hai              

8. Chim bồ câu                    

9. Thánh  hóa      

10. Toàn quyền

11. Ngọn núi               

12. Muôn dân         

13. Ga-li-lê

Từ Khóa: MỘT CHÚA BA NGÔI

Mời các bạn cùng thử sức với ô chữ tuần này!

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top