Cộng đoàn Tháp – Giáo xứ Sở Kiện

CỘNG ĐOÀN THÁP

Giáo xứ Sở Kiện

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ:

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 46 nhân danh

Linh mục chính xứ: Antôn Trần Quang Tiến

Linh mục phó xứ: Micae Nguyễn Ngọc Thanh

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top