Cộng đoàn Tháp – Giáo xứ Sở Kiện

CỘNG ĐOÀN THÁP

Giáo xứ Sở Kiện

Thuộc Giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Thôn Tháp – Thị trấn Kiện Khê – Thanh Liêm – Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 45 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Phạm Đức Văn

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top