Giáo họ Kiện – Giáo xứ Sở Kiện

GIÁO HỌ KIỆNgh kienNhà thờ giáo họ Kiện

Giáo xứ Sở Kiện

Thuộc giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Tiểu khu I, thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 2.415 nhân danh

Linh mục chính xứ: Antôn Trần Quang Tiến

Linh mục phó xứ: Micae Nguyễn Ngọc Thanh

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong giáo họ

Giáo họ Kiện mừng lễ Thánh Giuse quan thầy

Giáo họ Kiện mừng lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương quan thầy

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top