Giáo họ Kiện – Giáo xứ Sở Kiện

GIÁO HỌ KIỆN

Giáo xứ Sở Kiện

Thuộc Giáo hạt Phủ Lý

Địa chỉ: Nhà thờ họ Kiện – Thị trấn Kiện Khê – Thanh Liêm – Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 2.399 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Phạm Đức Văn

gh kien

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo họ

Giáo họ Kiện mừng lễ Thánh Giuse quan thầy

Giáo họ Kiện mừng lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương quan thầy

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top