Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn †
(19/3/1921 – 18/5/1990)

GM TrinhvanCan

“Caritas gaudiam pax”

Sinh năm: 19/03/1921

Chịu chức linh mục: 03/12/1949

Chịu chức Giám Mục: 02/06/1963

Được phong Hồng Y: 30/06/1979

Qua đời: 18/05/1990 († 69)

Tổng Giám Mục hiệu tòa Aela (05/02/1963 – 27/11/1978)

Phó Tổng Giám Mục Hà Nội: (05/02/1963 – 27/11/1978)

Tổng Giám Mục Hà Nội: (27/11/1978 – 18/05/1990)

Hồng Y linh mục của nhà thờ S. Maria in Via (30/06/1979 – 18/05/1990)

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (1980 – 1990)

Tiểu Sử

Thư Mục Vụ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top