Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

logo duc hy can

Trong thông cáo ra ngày 22 tháng 7 năm 1983, Bề trên Giáo phận mong muốn quý Cha hãy giúp anh chị em giáo hữu sốt sắng mừng Lễ và làm các việc đạo đức để mừng kính những tước hiệu của Đức Mẹ trong tháng 8 và tháng 9.

———————————

logo duc hy can

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

MẤY CHỈ DẪN VỀ CÁC LỄ TRỌNG TRONG THÁNG 8 VÀ THÁNG 9 NĂM 1983

 (Dành cho các Cha)

1. Trong Năm Thánh Cứu Độ, các Cha hãy giúp anh chị em giáo hữu sốt sắng mừng lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời (15/8), lễ Đức Mẹ Nữ Vương (22/8), lễ Sinh Nhật Đức Mẹ (8/9), lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giêsu (14/9), lễ kính Đức Mẹ chịu thương khó (15/9).

2. Trong các ngày kể trên, ở các xứ các họ, các Cha nên làm Lễ trọng, giảng và chầu Mình Thánh trọng thể. Nơi nào không có các Cha cũng được phép chầu trọng thể làm giờ Thánh, đi đàng Thánh Giá trọng thể.

Nhớ, nên ăn chay ngày vọng lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giêsu.

3. Dịp các lễ kể trên, các Cha và anh chị em giáo hữu nên làm các việc về đức thương yêu như: Lấy tiền của riêng làm phúc cho người túng thiếu, khuyên bảo người bỏ xưng tội lâu năm chịu các phép bí tích, tha thứ cho nhau, làm hòa với nhau, sửa lại các ngăn cản hôn phối, thăm viếng những người đau ốm.

4. Là Linh mục của Chúa, các Cha nên suy ngắm riêng về ngày lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời; Đức Mẹ Maria khiêm nhường, trong sạch, hãm mình và cầu nguyện. Đức Mẹ Maria khiêm nhường xưng mình là tôi tớ Chúa và vâng theo ý Chúa; Đức Mẹ Maria trong sạch, không mắc tội nào, chúng ta hằng tôn sùng Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ; Đức Mẹ Maria hãm mình: những đau khổ Chúa Kitô chịu trong thân xác, thì Đức Mẹ chịu trong lòng mình Đức Mẹ đứng Dưới chân Thánh Giá cùng hy sinh với Chúa Kitô để cứu chuộc loài người Đức Mẹ Maria hằng cầu nguyện, hằng ghi nhớ những kỷ niệm của Con mình và suy ngắm là Linh mục của Chúa, chúng ta phải ăn ở khiêm nhường để được Chúa ban ơn, chúng ta phải trong sạch để xứng đáng dâng lễ hàng ngày và để công việc mục vụ của chúng ta được phong phú. Chúng ta phải hãm mình bề trong bề ngoài để thông công vào sự thương khó của Chúa và góp phần vào công cuộc cứu chuộc, thánh hóa các linh hồn; chúng ta phải sốt sắng cầu nguyện kết hợp với Chúa để cho công việc tông đồ của chúng ta được kết quả.

5. Từ lễ Đức Bà Linh Hồn và Xác Lên Trời năm nay, trong kinh đọc chiều tối sẽ dần dần đọc kinh “Xin ơn chết lành” thay cho kinh “Cầu ơn chết lành”, phải đọc theo cung kinh tối sáng.

Hà Nội ngày 22 tháng 7 năm 1983

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Lên đầu trang