Giáo họ Cao Mật Làng – Giáo xứ Cao Mật Bến 

GIÁO HỌ CAO MẬT LÀNG

Giáo xứ Cao Mật Bến 

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ xây dựng năm 

Số giáo dân: 116 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Lm. Giuse Nguyễn Quốc Sỹ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top