Giáo xứ Cao Mật Bến

gx cao mat ben

GIÁO XỨ CAO MẬT BẾN

Thuộc Giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ xây dựng năm 

Giáo xứ Cao Bộ được tách ra từ giáo xứ Thạch Bích vào năm 2019

Số giáo dân toàn xứ: 1.052 nhân danh

Linh mục chính xứ: Giu-se Nguyễn Quốc Sỹ

Linh mục phó xứ:

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Cao Mật Làng

+ Giáo họ My Dương

+ Giáo họ Nội Hồ

+ Giáo họ Tân Dương

Nhà thờ Giáo xứ Cao Mật Bến

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt Giáo xứ

Tân giáo xứ Cao Mật Bến chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

Giáo xứ Cao Mật Bến đón chào Cha xứ tiên khởi Giuse Nguyễn Quốc Sỹ

Giáo xứ Thạch Bích và Cao Mật Bến: 168 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm sức

Giáo xứ Cao Mật Bến: Thánh lễ khai giảng năm học mới – “Bước theo Thầy Giêsu”

Giới trẻ giáo xứ Cao Mật Bến mừng lễ thánh Augustinô quan thầy

Giáo xứ Cao Mật Bến: Hồng ân Rước lễ lần đầu

Lễ tạ ơn thiết lập Giáo xứ Cao Mật Bến và Khánh thành Nhà mục vụ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top