Giáo họ Cao Sơn (Xóm Núi) – Giáo xứ Đại Ơn

GIÁO HỌ CAO SƠN ( XÓM NÚI)gh cao sonNhà thờ giáo họ Cao Sơn

Giáo xứ Đại Ơn

Thuộc giáo hạt Thanh Oai

Địa chỉ: Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 1300 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Antôn Nguyễn Ngọc Sáng

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo họ

Hội Thánh Gia – Giáo họ Cao Sơn: Mừng Lễ Quan thầy 2019

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top