Giáo họ Cổ Chế – Giáo xứ Hà Thao

GIÁO HỌ CỔ CHẾ

Giáo xứ Hà Thao

Thuộc giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Thôn Cổ chế, xã Phúc tiến, huyện Phú xuyên, tỉnh Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy:

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân: 35 nhân danh

Linh mục quản nhiệm: Giuse Ngụy Thành Khương

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top